Oprema  
 • Laboratorijski stoli (običajni, povišani, fiksni,  mobilni,  z ali brez naslona)

Kontakt

Darko Kogoj
Erlab
 • Digestoriji s filtracijo odsesovalnih hlapov
 • Varnostne omare
 • Sistemi za čiščenje zraka v prostoru
 • Javljalniki prekomerne konventracije Formaldehidnih hlapov, lahkohlapnih organskih topil in kislin

Kontakt

Darko Kogoj
 • Varnostne omare za shranjevanje vnetljivih snovi 
 • Varnostne omare za shranjevanje kislin in lugov 
 • Varnostne omare za shranjevanje zdravju škodljivih snovi 
 • Varnostne omare za shranjevanje plinskih jeklenk 

 

Kontakt

Darko Kogoj
MERCI
 • Digestoriji z odsesovanjem hlapov

Kontakt

Darko Kogoj
 • Digestoriji z odsesovanjem hlapov

 

Kontakt

Darko Kogoj