Laboratorijski pribor  
 • Merilna steklovina Blaubrand je A kvalitete in ima brezplačne saržne certifikate, možno je dobiti tudi individualne certifikate.
 • Steklovina Silberbrand je B kvalitete in brez certifikatov .
 • Nemerilna steklovina iz Duran stekla - posode za shranjevanje, eksikatorji, čaše, erlenmajerice, petrijevke, liji ločniki, predmetna in pokrovna stekelca...
 • Plastika - menzure A+ s certifikatom, navadne menzure, graduirane čaše in vrči stojala za epruvete in mikrocentrifugirke.
 • Plastični material za enkratno uporabo - nastavki za pipete, PD nastavki, mikrocentrifugirke, krioepruvete,  PCR epruvete in plošče, mikrotitrske plošče, plastične UV kivete primerne za merjenje od 220 nm navzgor.
 • Plastični material (PFA), brez prisotnosti kovin: Ca, Al, Fe, Mg, Ni, Cu, Mn in Zn. Material primeren za uporabo pri instrumentalnih določevanjih prisotnosti sledov ICP-MS, za hranjenje analiznih standardov
 • Areometri, termometri: kemijski, kontaktni, ASTM, destilacijski. Na voljo so tudi s certifikati.
 • Izdelki  iz gume, izdelki iz teflona, parafilm.

Kontakt

Vesna Fajon
 • Mikrobiologija: suhi brisi, transportni brisi, petrijevke, centrifugirke, serološke pipete, vrečke za homogenizatorje in avtoklaviranje, eze.
 • Pribor za citologijo in patologijo: posodice za histologijo, kasetice za preparate histosette.
 • Mikroskopija: predmetna in pokrovna stekelca, mape, škatle za shranjevanje stekelc.
 • Pribor za vzorčevanje in transportna embalaža.
 • Shranjevanje vzorcev: škatle, epruvete, stojala.

Kontakt

Vesna Fajon
Kovinski laboratorijski pribor

Kovinski laboratorijski pribor

 • Mufe, prižeme, obroči, stojala, laboratorijske žličke, lopatice, prijemalke, pincete, škarje, skalpeli, noži…
 • Plinski gorilniki.

Kontakt

Vesna Fajon
Kromatografija

Kromatografija

HPLC, GC siringe, viale, septe, pokrovčki.

Kontakt

Darko Kogoj
Laboratorijski porcelan

Laboratorijski porcelan

Izdelki iz porcelana: tarilnice, pestila, žarilni lončki, izparilnice... 

Kontakt

Vesna Fajon
Merjenje temperature, gostote, vlage, časa

Merjenje temperature, gostote, vlage, časa

 • Areometri, splošni laboratorijski termometri, termometri s certifikati, možna izdelava po naročilu, higrometri, piknometri.
 • Merilniki časa, štoparice, signalne ure.

Kontakt

Darko Kogoj Franc Levstek Vesna Fajon
Mikrobiologija

Mikrobiologija

 • Suhi brisi, transportni brisi, petrijevke, centrifugirke, serološke pipete, vrečke za homogenizatorje in avtoklaviranje, eze.
 • Pribor za citologijo in patologijo: posodice za histologijo, kasetice za preparate histosette.
 • Mikroskopija: predmetna in pokrovna stekelca.
 • Shranjevanje vzorcev: škatle, epruvete, stojala.

Kontakt

Nadja Čelofiga Vesna Fajon
Pribor iz plastike

Pribor iz plastike

Sterilni material za področja: IVF, celičnih kultur, serologije, klinične mikrobiologije, genomike, mikrotiter plošče, krioepruvete in pribor.

Plastika - menzure A+ s certifikatom, navadne menzure, graduirane čaše in vrči stojala za epruvete in mikrocentrifugirke.

Plastični material za enkratno uporabo - nastavki za pipete, PD nastavki mikrocentrifugirke, krioepruvete, PCR epruvete in plošče, mikrotitrske plošče, plastične UV kivete primerne za merjenje od 220 nm navzgor.

Plastični material (PFA), brez prisotnosti kovin: Ca, Al, Fe, Mg, Ni, Cu, Mn in Zn. Material primeren za uporabo pri instrumentalnih določevanjih prisotnosti sledov ICP-MS, za hranjenje analiznih standardov.

Izdelki iz gume, izdelki iz teflona, parafilm.

Različne plastične posodice, kontejnerji, sodi,..

Zaščita pred ß sevalci.

Kontakt

Nadja Čelofiga Vesna Fajon
 • Sterilni vzorčevalniki za enkratno uporabo, vzorčevalniki za praške, tekočine, kreme, paste, voske, in trdne snovi, pribor za pripravo vzorca.

Kontakt

Darko Kogoj
Shranjevanje vzorcev

Shranjevanje vzorcev

 • Inovativni sistemi za urejeno in pregledno shranjevanje vzorcev in reagentov v hladilnikih in zamrzovalnikih.
 • Škatle iz polipropilena, polikarbonata, vodoodpornega kartona za epruvete vseh velikosti, mikrotiterskih plošč, 'DeepWell' plošč in predmetnih stekelc, kovinski sestavljivi predalniki, plastični predalniki in posode.
 • Večje in manjše eksikatorske omarice s policami za shranjevanje referenčnih materialov, DNA vzorcev, vročih materialov, z montiranim higrometrom in možnostjo zaklepanja.

Kontakt

Vesna Fajon
Steklovina

Steklovina

Merilna steklovina: trebušaste in merilne pipete, menzure, birete, merilne bučke,…

Nemerilna steklovina: posode za shranjevanje, eksikatorji, čaše, erlenmajerice, petrijevke, liji ločniki, predmetna in pokrovna stekelca...

Steklovina z obrusi: različni adapterji, obrusi, ventili, bučke z obrusi, brušeni stekleni zamaški, erlenmajerice z obrusi, lij ločniki, ekstraktorji, hladilniki, kromatografske kolone, reakcijske posode.

Izdelki iz kvarčnega stekla.

Steklopihaški izdelki po naročilu.

Pribor za mlekarstvo.

Kontakt

Vesna Fajon
Transport

Transport

Transportni zabojniki in zabojniki za shranjevanje dobavljivi brez pokrovov ali s pokrovi z varnostnim mehanizmom in oznakami….

Kontakt

Vesna Fajon
Vzorčevanje

Vzorčevanje

Sterilni vzorčevalniki za enkratno uporabo, vzorčevalniki za praške, tekočine, kreme, paste, voske in trdne snovi, pribor za pripravo vzorca.

Kontakt

Darko Kogoj