Molekularna in celična biologija  
 • kompleti za čiščenje DNK in RNK iz vzorcev tekočin in tkiv človeškega, živalskega in rastlinskega izvora ter gliv, za čiščenje plazmidne in virusne DNK, za čiščenje DNK iz agaroze ter po PCR reakciji
 • reagenti za (q)PCR: polimeraze, master miksi, RT encimi, dNTP, DNA lestve, pufri in aditivi
 • diagnostični kompleti za detekcijo virusnih in bakterijskih bolezni na področju humane in veterinarske diagnostike ter sepse
 • diagnostični kompleti za analizo kakovosti hrane in okolja

 

Kontakt

Nadja Čelofiga
 • (q)PCR epruvete, stripi in plošče 
 • mikro-centrifugirke, mikro-epruvete, nastavki za pipete in krioepruvete 
 • plošče za shranjevanje vzorcev, mikrotitrske plošče, plošče za imunulogijo in celične kulture z/brez vstavkov
 • plastične UV kivete primerne za merjenje od 220 nm navzgor

 

 

Kontakt

Nadja Čelofiga
 • Celične kulture in sistemi
 • Matične celice in reagenti
 • Protiteles
 • Rastni faktorji
 • Gojišča
 • SmartFlare-detekcija RNK v živih celic

Kontakt

Nadja Čelofiga
 • Reagenti za celično biologijo
 • Vektorji in reagenti za kloniranje

Kontakt

Nadja Čelofiga