Kemikalije in reagenti  

Calbiochem

 • Biokemijski reagenti 
 • Imunokemija in protitelesa 
 • Signalna transdukcija 
 • Glikobiologija 
 • Molekularna biologija 

Kontakt

Tatjana Beltram Dražić
 • Analitski reagenti - npr. anorganske kemikalije, topila, volumetrične in puferne raztopine 
 • Reagenti za sintezo kemijskih reakcij 
 • Kromatografija - topila in kolone 
 • Hitri testi za analitiko vod - testni lističi, kolorimetrične metode 
 • Mikroskopija - klasične raztopine barvil, pripravljeni barvni kompleti, izdelki za elektronsko mikroskopijo, imerzijski mediji, fiksativi, parafin 

Kontakt

Tatjana Beltram Dražić
 • Testi kemijske  strupenosti vod - TOXKIT 

Kontakt

Tatjana Beltram Dražić

Novagen

 • Proteinska ekspresija 
 • Molekularna biologija 

Kontakt

Tatjana Beltram Dražić